|  | 

Protestanci spowiedź

Cieplne wlasciwosci wody

Cieplne wlasciwosci wody
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka59.jpgWoda morska jest roztworem soli (przeciętnie 35 g na 1000 g wody), w którym czysta woda, na otwartych przestrzeniach oceanicznych, stanowi 96,5%. Charakterystyczne anomalie fizycznych właściwości wody w stosunku do innych ciał występują także i w wodzie morskiej. Fizyko-chemicy tłumaczą je asymetryczną budową drobiny wody, w której dwa dodatnio naładowane atomy wodoru, w stosunku do atomu tlenu o podwójnym ładunku, tworzą nie półpełny kąt 180°, lecz mniejszy 106°. W związku z tym cząsteczka H2O jest niezwykle silnym elektrycznym dwubiegunem (dipolem). Taki stan powoduje międzydrobinowe wiązanie, sprzyjające łatwemu tworzeniu skupień cząsteczek. Potrzebne są znaczne ilości ciepła do wzmożenia ruchu drobin wody, ich uaktywnienia. Podstawowe fizyczne właściwości wody, jak ciepło właściwe, ciepło topnienia, ciepło parowania, punkt zamarzania i in., stają się w związku z tym anormalnie wysokie; taki stan wpływa korzystnie na warunki życia organizmów wodnych, a także na życie i gospodarkę człowieka na globie. Woda jest płynem jakby specjalnie przystosowanym dla życia. Szczególne właściwości wody tworzą z niej środowisko nadające się do najrozmaitszych reakcji cieplnych, przebiegających w ekologicznych, stosunkowo wąskich granicach życia. Ciepło właściwe wody odpowiada 1,0, tzn. że l cal potrzebna jest do podniesienia temperatury l g wody o 1°C. Taka wartość czyni z wody ciało fizyczne, płyn o niezwykle wysokiej pojemności cieplnej, mogący gromadzić olbrzymie ilości energii i dalej z prądami ją roznosić.

Ciekawe artykuły o edukacji:

cieplne-wlasciwosci-wody

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Wieczerza pańska protestanci

    Wieczerza pańska protestanci

    Kilka słów o protestantyzmie Protestantyzm to jedna z trzech głównych gałęzi chrześcijaństwa. Zapoczątkował go Marcin Luter w szesnastym wieku. Dziś wyróżniamy z protestantyzmu wyznania takie, jak: – luteranizm, – anglikanizm, – kalwinizm, – prezbiterianizm, – metodyzm. Wyznawcami protestantyzmu są protestanci. Żyją oni zgodnie z Biblią, która jest dla nich jedynym, niepodważalnym źródłem wiary. Protestanci wierzą

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w