|  | 

Protestanci org pl

Formy zapadliskowe

Formy zapadliskowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

edukacja (10)Formy zapadliskowe czy powyrobiskowe są trudne do rekultywacji. Tworzą się one nieraz w sposób gwałtowny w postaci tąpnięcia i przybierają kształt szczelin, progów, lejów, lub w sposób powolny, powodując powstanie dużych niecek osiadowych. Formy szczelinowe i progowe mogą być zlikwidowane przez zapełnienie szczelin rumowiskiem z hałd, a następnie zniwelowane za pomocą spychacza i użyźnione warstwą nawiezionej ziemi uprawnej. Należy jednak liczyć się z dalszymi ruchami podłoża i mieć to na uwadze przy dalszym zagospodarowywaniu takiego terenu. Przy powstawaniu niecek trzeba je odwadniać, a niektóre można wykorzystywać jako zbiorniki wodne. Doły potorfowe, jeżeli są to duże, nadające się do odwodnienia powierzchnie, powinny być najpierw odwodnione, a następnie oczyszczone z zakrzaczeń. Po usunięciu wykarczowanego materiału drzewnego niweluje się powierzchnię spychaczem, formując nachylenie całej powierzchni do kierunku planowanego odpływu i przeprowadza się melioracje szczegółowe, następnie przystępuje do podziału terenu na działki na podstawie wcześniej przygotowanego planu realizacyjnego POD. Wszelkie większe powierzchnie ogołocone z roślinności, jeżeli nadają się na ogród działkowy, niweluje się i przeprowadza uprawy mechaniczne tak, by umożliwić ogrodnicze ich użytkowanie. Gleby organiczno-torfowe zdegradowane na skutek intensywnego użytkowania rekultywuje się, nawożąc warstwą piasku grubości 10-15 cm. Następnie piasek ten głęboko się przyoruje specjalnymi pługami.

Ciekawe artykuły o edukacji:

formy-zapadliskowe

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Jak spowiadają się protestanci?

    Jak spowiadają się protestanci?

    Kościół protestancki Protestantyzm to obok katolicyzmu i prawosławia jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa. Protestanci swoją wiarę opierają na Piśmie Świętym, które stanowi autorytet w sprawach wiary i praktyk chrześcijańskich. Początki protestantyzmu sięgają XVI wieku i są nierozłącznie związane z działalnością Marcina Lutra. Ten niemiecki reformator w swoich tezach odrzucał kult świętych i Marii, sprzeciwiał się

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w