|  | 

Protestanci org pl

Gazy

Gazy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka96.jpgObok rozpuszczonych w środowisku morskim soli nieorganicznych, decydujących o tak ważnej właściwości jak zasolenie, oraz śladowych substancji, woda morska zawiera również rozpuszczone gazy o zasadniczym znaczeniu dla życia: O2, CO3 i H2S. Azot w wodzie morskiej rozpuszcza się w proporcji nieco niższej niż w powietrzu i w stanie wolnym nie odgrywa w życiu organizmów morskich większej roli. Stosunek N do O w powietrzu wynosi 78:21, zaś w normalnej wodzie morskiej (35°/00), w temperaturze 10° stosunek ten wynosi 63:34; jest więc korzystniejszy dla tlenu w wodzie morskiej niż w atmosferze (34:21). Potrzebny do oddychania prawie wszystkim organizmom tlen pochodzi z przenikającej do morza atmosfery, a także jest wynikiem fotosyntetycznej działalności roślin. W wodach górnych, prześwietlonych, jest go w zasadzie dostateczna ilość. Podczas intensywnego nasłonecznienia i spokojnej powierzchni może wysycać wodę nawet do tego stopnia, że w postaci pęcherzyków wydostaje się na zewnątrz. Wraz ze wzrostem temperatury i słoności rozpuszczalność tlenu słabnie, przy 0°C woda morska rozpuszcza tlenu 8,04 cm3 /l, przy 30°C tylko 4,5 cm3/! woda słodka absorbuje więcej tlenu niż morska, przy 0°C ? 10,29 cm3. Wyższa rozpuszczalność tlenu w chłodnej wodzie morskiej ułatwia zwierzętom oddychanie, uaktywnia ich życie.

Ciekawe artykuły o edukacji:

gazy

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Jak spowiadają się protestanci?

    Jak spowiadają się protestanci?

    Kościół protestancki Protestantyzm to obok katolicyzmu i prawosławia jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa. Protestanci swoją wiarę opierają na Piśmie Świętym, które stanowi autorytet w sprawach wiary i praktyk chrześcijańskich. Początki protestantyzmu sięgają XVI wieku i są nierozłącznie związane z działalnością Marcina Lutra. Ten niemiecki reformator w swoich tezach odrzucał kult świętych i Marii, sprzeciwiał się

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w