|  | 

Kazania protestanckie

Inne typy dramatu

Inne typy dramatu
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

edukacja (39)Inny typ dramatu reprezentują Letnicy oraz Dzieci słońca i Barbarzyńcy ? utwory nawracające do Mieszczan. Sztuki te tworzą charakterystyczny dla późniejszego pisarstwa Gorkiego cykl tematyczny, w którym pisarz podjął problem środowiska inteligenckiego. Ładunek ideowy tych sztuk jest przede wszystkim natury społecznej i politycznej. To nie czechowowska refleksja nad losami indywidualnymi i współczesną pisarzowi Rosją, lecz bezpośrednie, dokładnie wymierzone uderzenie w konkretnego przeciwnika. W tym celu przywołał Górki kolejno na scenę podstawowe grupy ówczesnej inteligencji, pokazał postępującą ich dezintegrację i potęgującą się rozbieżność między nimi a życiem mas społecznych. W wielowątkowej sztuce Letnicy, zakończonej jesienią 1904 r. i wystawionej w Teatrze Komisarżewskiej, Górki spenetrował środowisko ,,czechowowskiej” inteligencji prowincjonalnej, skupił jednak uwagę nie na odsłanianiu tragizmu powszedniego bytowania bohaterów, lecz na analizie społecznej ich postaw ideowych i moralnych. Załganym cynikom, szukającym usprawiedliwienia w patetycznej frazeologii o ?głodnej młodości” i w filozoficznej refleksji o zdeterminowaniu losu ludzkiego, oraz dotkniętym tęsknotą do ?innych światów” poszukiwaczom prawd metafizycznych przeciwstawił inteligencję powiązaną z realną działalnością demokratyczną bądź szukającą takich powiązań.

Ciekawe artykuły o edukacji:

inne-typy-dramatu

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Dlaczego protestanci nie robią znaku krzyża?

    Dlaczego protestanci nie robią znaku krzyża?

    Doktryny protestantyzmu Protestantyzm jest jednym z głównych oprócz katolicyzmu i prawosławia odłamów wiary chrześcijańskiej. Obejmuje on Kościoły oraz wspólnoty religijne powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku reformacji, która miała miejsce w szesnastym wieku. Termin ten pochodzi od protestu złożonego w 1529 roku przez luteran w sześciu księstw oraz czternastu miastach Rzeszy przeciw stanowiącym większość w

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w