|  | 

Protestantyzm sakramenty

Instalacja samolotu

Instalacja samolotu
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

edukacja (44)Instalacja samolotu ? to instalacja wchodząca w skład wyposażenia stałego samolotu i wyróżniająca się tym, że należące do niej elementy (np. przewody, urządzenia) mają wspólne przeznaczenie, bądź też wytwarzają i rozprowadzają określony rodzaj energii do przyrządów i urządzeń, w których jest ona wykorzystywana. Przykładami instalacji pierwszego rodzaju są instalacje przeciwoblodzeniowe i przeciwpożarowe. Instalacjami drugiego rodzaju są instalacje elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne. Do instalacji tych, zwanych energetycznymi, zalicza się niekiedy silniki przetwarzające dany rodzaj energii na pracę mechaniczną (np. silniki elektryczne), ale na ogół tylko wówczas, gdy silniki te nie tworzą całości konstrukcyjnej z odpowiednimi przyrządami lub urządzeniami. Instalacja paliwowa samolotu służy do doprowadzania paliwa do silnika na każdej wysokości i w każdych warunkach lotu, w niezbędnej ilości pod niezbędnym ciśnieniem. Instalacja paliwowa składa się ze zbiorników, zaworów odcinających, zwrotnych i do lotów odwróconych, filtrów, pomp rozruchowych, przewodów paliwa (sztywnych i giętkich).

Ciekawe artykuły o edukacji:

instalacja-samolotu

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Protestancki etos pracy

    Protestancki etos pracy

    Protestantyzm Protestantyzm to odłam chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia. Dzieli się on na kilka nurtów, powstałych w skutek ruchów reformacyjnych, zapoczątkowanych przez Marcina Lutra w XVI wieku. Wyróżniamy luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm oraz pentekostalizm. Liczba protestantów wynosi około 800 mln, co stanowi 40% wszystkich chrześcijan. Na główne zasady, którymi kierują się protestanci, składa

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w