|  | 

Protestantyzm sakramenty

Osady morskie

Osady morskie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

nauka (31)Osady morskie są ważną dziedziną z biologicznego punktu widzenia. Pelagiczne w znacznym stopniu pochodzą od organizmów, są przecież ich szczątkami. Z drugiej strony osady są środowiskami, w którym bytują ryjące organizmy denne, znajdujące tam pokarm i warunki bytu, tworzące charakterystyczne zespoły życia heterotrofów, uzależnione od fizycznego stanu i natury osadów. Dla bakterii muły aktywne mogą być pożywka, w której rozradzają się niekiedy w takich ilościach, że wypełniają prawie całą przestrzeń osadów. Badanie osadów pelagicznych jest ważną dziedziną, w której dzisiejsza wiedza o morzu, a ściślej geologia morska, dostrzegła prawdziwe archiwum dziejów oceanów i ich życia, a w pewnym stopniu także lądów i klimatów. Na głębokowodne osady należy dziś patrzeć jako na dokumentaryczne środowisko nie tylko życia morskiego i jego historii, ale jak na archiwum globu, w minimalnym stopniu zakłócone jakimiś większymi wstrząsami. Duży postęp  w  badaniu  oceanów  morskich  wniosła  szwedzka wyprawa na ?Albatrosie” (1947 ? 1948) przez zastosowanie tzw. sondy rdzeniowej, która umożliwiła wydostawanie ?wykrojów” rdzeniowych do 30 ni głębokości, pozwalających analizować miękkie osady denne z okresów do 3 min lat wstecz.

Ciekawe artykuły o edukacji:

osady-morskie

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Protestancki etos pracy

    Protestancki etos pracy

    Protestantyzm Protestantyzm to odłam chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia. Dzieli się on na kilka nurtów, powstałych w skutek ruchów reformacyjnych, zapoczątkowanych przez Marcina Lutra w XVI wieku. Wyróżniamy luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm oraz pentekostalizm. Liczba protestantów wynosi około 800 mln, co stanowi 40% wszystkich chrześcijan. Na główne zasady, którymi kierują się protestanci, składa

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w