|  | 

Protestantyzm sakramenty

Teoria atrybucji

Teoria atrybucji
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Teoria atrybucji. W różnorodnych sytuacjach człowiek próbuje wyjaśnić zachowanie swoje i innych ludzi, próbuje poznać jego ukryte mechanizmy. Prawdopodobnie miał rację Cyceron, gdy powiedział, że „przyczyny zdarzeń interesują nas bardziej niż same zdarzenia”. Takie preferencje nie są przypadkowe. Dzięki poznaniu przyczyn działalności politycznej, pedagogicznej czy administracyjnej, jednostka zaczyna rozumieć świat zaczyna orientować się, jakie postępowanie jest racjonalne. Posłużę się prostym przykładem. Samarytanin ze Starego Testamentu zachował się opiekuńczo, a lewita nie przejawiał takich działań. Obserwując te fakty większość ludzi powie, że pierwszy z nich był spolegliwy i dobry, drugi zaś był złym człowiekiem. Takie wyjaśnienie – niezależnie od jego trafności – pozwala ludziom lepiej orientować się w społecznej rzeczywistości.

Przedmiotem zainteresowania teorii atrybucji jest badanie, jak „ludzie z ulicy” spostrzegają przyczyny własnego zachowania i zachowania innych (Heider, 1958 Kelley, 1973 Roman, 1979) . Atrybucja to przypisywanie działaniom ludzkim ukrytych przyczyn. Chciałbym podkreślić, że twórcy tej teorii interesują się tym, jak zwykli ludzie, którzy nie mają przygotowania psychologicznego i socjologicznego, próbują wyjaśniać zachowanie. Wyjaśnienia te są często niepełne, błędne i naiwne, a jednak pełnią ważną rolę w życiu jednostki i dlatego uczony nie może ich ignorować.

Ciekawe artykuły o edukacji:

teoria-atrybucji

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Protestancki etos pracy

    Protestancki etos pracy

    Protestantyzm Protestantyzm to odłam chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia. Dzieli się on na kilka nurtów, powstałych w skutek ruchów reformacyjnych, zapoczątkowanych przez Marcina Lutra w XVI wieku. Wyróżniamy luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm oraz pentekostalizm. Liczba protestantów wynosi około 800 mln, co stanowi 40% wszystkich chrześcijan. Na główne zasady, którymi kierują się protestanci, składa

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w